Čo robíme?

Cieľom nášho centra je poskytnúť poradenstvo a konzultácie v oblasti rozvoja detí.

Napíšte nám

Trápia Vás otázky týkajúce sa Vášho dieťaťa, na ktoré neviete nájsť odpoveď?

Čo robíme

 Cieľom nášho centra je poskytnúť poradenstvo a konzultácie v oblasti rozvoja detí predškolského a školského veku, ale aj v oblasti zachovania a udržania zdravia a duševnej pohody dospelých. 

 

Pracujeme s detičkami, predškolákmi a školákmi a ich rodinami vo forme individuálnych aj skupinových stretnutí. Individuálne sa v rámci hudobných relaxácií venujeme aj dospelým.

V rámci prevencie a psychohygieny navštevujeme s hudobnými workshopmi a relaxáciami aj firmy a organizácie.

 

Podstatou práce je nedirektívny, nehodnotiaci, na dieťa a rodinu orientovaný prístup. Východiskom je pozorovanie dieťaťa a hra, bez tlaku na výkon, s poskytnutím dostatočného času a priestoru pre reakcie dieťaťa.

 
 
Podľa charakteru ťažkostí a potrieb našich klientov sprostredkovávame spoluprácu s odborníkmi z oblasti psychológie, špeciálnej a liečebnej pedagogiky, fyzioterapie a rehabilitácie, logopédie.
 
 
Skúsenosti z praxe nás dennodenne presviedčajú, že najlepšími "terapeutmi" sú vždy rodičia dieťaťa. Treba ich však naučiť, čo a ako majú robiť. Práve z tohoto dôvodu sa zameriavame na prácu s rodičmi vo forme individuálneho poradenstva.
 
 
 
Keďže si uvedomujeme náročnosť starostlivosti o detičky so špeciálnymi potrebami, venujeme pozornosť aj potrebám rodičov a organizujeme pre nich vzdelávacie akcie a zážitkové workshopy.
 
 
 


 

Viac o našom centre, práci, prístupe aj v rozhovore s našou riaditeľkou Zuzkou :-)

/coachagency.sk/co-ma-spolocne-terapia-buducnosti-s-koucovanim/