Čo robíme?

Cieľom nášho centra je poskytnúť poradenstvo a konzultácie v oblasti rozvoja detí.

Napíšte nám

Trápia Vás otázky týkajúce sa Vášho dieťaťa, na ktoré neviete nájsť odpoveď?

O nás

 

 

 

Na začiatku všetkého je človek alebo skôr, na začiatku všetkého je dieťa. Je ako čistá, nepopísaná stránka. Postupne spoznáva svet, ktorý sa preňho stáva čoraz zaujímavejší a zrozumiteľnejší. Hoci cesta odhaľovania zákonitostí okolitého prostredia nie je priamočiara, dieťa je majstrom v objavovaní a súčasne je rodenou učiacou sa bytosťou. Cvičí, kým niečo nepochopí a neovládne to. Jeho vývin je výsledkom vzájomného pôsobenia vrodených schopností a výchovných vplyvov.

 

 

 

 

 
 

 

 

  Každé dieťa je iné, jedinečné a jeho vývin špecifický. Niekedy prebieha bez problémov, niekedy sa objavujú drobné „kozmetické nedostatky“, sú ale aj situácie, kedy je život dieťaťa od počiatku komplikovaný závažnými zásahmi do jeho plynulého priebehu. Každé dieťa však má právo na plnohodnotný rozvoj. A aj keď je v určitej oblasti obmedzené, ak mu jeho okolie podá pomocnú ruku, rozvíjať sa môže. Rovnako aj každý rodič má právo prežívať intenzívne pocity rodičovskej pýchy a radosti z napredovania svojej ratolesti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kľúčovou úlohou je pomôcť všetkým deťom maximálne rozvinúť ich potenciál a podporiť ich celkový rozvoj vo všetkých oblastiach prostredníctvom starostlivosti „šitej na mieru“ ich možnostiam a potrebám. Stojí predsa za to, aby viac detí a rodičov malo možnosť vzájomne sa tešiť zo života.