Domov

Nepremeškajte možnosť rozšíriť si obzory zaujímavým vzdelávaním!

V prípade záujmu urobíme workshop raz mesačne alebo dohodou.

“Nikdy nezáleží na technike, ale vždy len na tom,
kto techniku používa, na duchu, v ktorom je používaná.” (V. Frankl)

Sme tu, aby sme Vám poradili a pomohli!

“Hudba je v nás…. Hudba zbližuje….
Hudba pomáha prekonávať prekážky….
Hudba vyrovnáva rozdiely… Hudba lieči…”

Cieľom nášho centra je

poskytnúť poradenstvo, konzultácie a podporu v oblasti rozvoja detí predškolského a školského veku, ale aj v oblasti zachovania a udržania zdravia a duševnej pohody dospelých.

“Iný neznamená pokazený, zlý, nespôsobilý.
Začnime inakosť vnímať ako výnimočnú súčasť bežnosti.”

Pracujeme s detičkami, predškolákmi a školákmi a s ich rodinami, ako aj s dospelými.

V rámci tímovej spolupráce, rešpektujúc individuálne potreby našich klientov hravou formou realizujeme podporné aktivity pre celkový rozvoj detí predškolského veku a doučovanie v rámci mimoškolských vzdelávacích aktivít pre deti školského veku.
V rámci prevencie a psychohygieny navštevujeme s hudobnými workshopmi a relaxáciami firmy a organizácie.

 

"Naučme sa, že pomalšie je niekedy rýchlejšie a menej znamená viac.”

BLOG

Novinky