CDKL5 Slovakia

Spolupracujeme s občianskym združením CDKL5 Slovakia, ktoré vzniklo s cieľom pomáhať rodinám zasiahnutým narodením dieťaťa s mutáciou CDKL5 génu a zvyšovať povedomie a informovanosť o tomto ochorení.
www.cdkl5.sk