Centrá včasnej intervencie

Veľmi zmysluplná a prínosná je pre nás spolupráca s odborníkmi z Centier včasnej intervencie, ktoré sú pre rodiny s dieťatkom so špeciálnymi potrebami dôležitým záchytným bodom.
www.centravi.sk