Čo robíme?

Cieľom nášho centra je poskytnúť poradenstvo, konzultácie a podporu v oblasti rozvoja detí predškolského a školského veku, ale aj v oblasti zachovania a udržania zdravia a duševnej pohody dospelých.

k-centrum-70
k-centrum-71
 • detičky, predškoláci, školáci aj dospelí
 • poradenstvo, konzultačná činnosť, podpora
 • individuálne aj skupinové sedenia, semináre, kurzy
 • mimoškolské vzdelávacie aktivity
 • doučovanie
 • programy „šité na mieru“ potrebám a možnostiam klienta
 • spolupráca s odborníkmi z iných odborov podľa potrieb klienta
 • komplexný a tímový prístup
 • mobilná forma starostlivosti podľa potrieb klienta
 • využívanie konceptu Bazálnej stimulácie ®, muzikoterapie, Snoezelen terapie, aromaterapie, arteterapie, Montessori
 • pedagogiky, prvkov Handle konceptu ®, prvkov Senzorickej integrácie ®
 • rezonančná terapia v rezonančnej kolíske
 • hudobné relaxácie
 • zážitkové interaktívne hudobno-pohybové workshopy pre firmy a organizácie