Pre dospelých

Okrem ťažkostí detí si čoraz viac všímame aj ťažkosti ich rodičov, členov našich vlastných rodín, priateľov, známych…. Život, doba, ktoré žijeme si vyberajú svoju daň. Stres, tlak na výkon, očakávania, rýchle tempo sa podpisujú pod vyhorenie, vyčerpanie, preťaženie, až vyúsťujú do vážnejších psychosomatických problémov… Pritom cesta z tohoto kolotoča nie je až tak zložitá, len o nej ešte veľa ľudí nevie. Pôsobenie zvuku a hudby má široké uplatnenie a významné miesto má práve v oblasti psychohygieny. Preto v rámci našich služieb venujeme pozornosť, podporu a poradenstvo aj dospelým. Na individuálnej hudobnej relaxácii v našom centre si môžete vychutnať čas a priestor pre seba, kde hudba pohladí všetky Vaše zmysly a kde aj ticho má svoje čaro….
Cez stretnutie s nevšednými hudobnými nástrojmi z celého sveta dochádza k uvoľneniu, harmonizácii, mobilizácii síl, odpútaniu sa od každodenných problémov a regenerácii.