Pre skupiny

S hudobnými relaxáciami, či muzikoterapeutickými hudobnými workshopmi vieme prísť za Vami.
  • do škôlok a škôl
  • do firiem
  • na team-buildingy
Lebo hudba zbližuje a pomáha prekonávať prekážky…
Lebo hudba harmonizuje a mobilizuje sily s cieľom lepšieho zvládania stresu…
Lebo hudba sprostredkúva jedinečný relaxačný zážitok ako prevenciu preťaženia a vyhorenia a pre lepší výkon v práci…
Lebo cez hudobno-pohybové hry dochádza k lepšej socializácii kolektívu a efektívnejšej komunikácii a spolupráci či už medzi deťmi alebo dospelými…
Lebo hudba lieči telo aj dušu…