Hudba je terapia budúcnosti a výborne vplýva na deti

Muzikoterapia je u nás vnímaná prevažne ako alternatíva a neraz sa na ňu pozerá takpovediac „cez prsty“. Pritom v zahraničí ide o dôležitú časť naturálnej medicíny, ktorá je prirodzenou súčasťou medicíny v rámci holistického prístupu k človeku. Aj u nás sa však objavujú prvé lastovičky pozitívneho prijatia muzikoterapie ako relevantnej metódy, čo je určite potešujúce. Viac o muzikoterapii nám porozprávala terapeutka Zuzana Rajčániová.

Liečivá sila zvuku bola neoddeliteľnou súčasťou ľudskej civilizácie po dlhé tisícročia. Zvuk sa ako prostriedok liečby používal už v starovekom Grécku aj vo východných kultúrach Tibetu či Nepálu. Šamani využívali liečivú silu zvukov prostredníctvom bubnov a spevu. V modernom svete početné výskumy poukazujú na množstvo zdravotných benefitov liečivého pôsobenia zvuku, od podpory imunitného systému a znižovania hladiny stresu, až po zlepšenie zdravotného stavu predčasne narodených detí. Vo svete je muzikoterapia uznávaným intervenčným prístupom, ktorý má svoje pevné miesto v systéme zdravotnej a sociálnej starostlivosti, ale i školstva.

Muzikoterapia ako cesta

„Hudba je cesta…pre mnohých…je cestou aj tam, kam iné cesty nevedú…,“ začína svoje rozprávanie o muzikoterapii terapeutka Zuzana Rajčániová. „Hudba bola vždy súčasťou môjho života v tom zmysle, že som ju mala rada. No nikdy som nehrala na žiadny hudobný nástroj a nemám ani hudobné vzdelanie. Všetko sa začalo formovať až zhruba deväť rokov dozadu. Aktuálne si neviem predstaviť, že by som robila niečo iné. Naše centrum je maličké. Rodiny, ktoré k nám chodia poznáme roky, vybudovali sme si veľmi blízke vzťahy. Je to profesionálne, ale osobné a ľudské zároveň. Takú prácu by som inde nenašla. A v takom úžasnom tíme. Nie je to ľahká cesta, nie je to o biznise, ale o podpore a pomoci. Skĺbiť všetko, aby bolo možné s tým a v tom prežiť, nie je jednoduché.“ Pani Zuzka zároveň dodáva: „Hudba spúšťa v tele proces uzdravovania a hojenia. Je neinvazívna, nemedikamentózna, pri správnom použití v rukách skúseného terapeuta v podstate nemá vedľajšie nežiadúce účinky a je dostupná pre každého. Hudba je terapia budúcnosti a má veľký potenciál, preto stojí za to objavovať všetky možnosti, ktoré ponúka.“

Muzikoterapia pomôže aj pri týchto ťažkostiach

Podľa doktora Mitchella Gaynora z New Yorku môže zvuk zohrávať dôležitú úlohu pri liečbe každého ochorenia, pretože prinavracia rovnováhu na každej úrovni fyziologického fungovania. Zvuk pôsobí na celého človeka, vnímame ho doslova každou bunkou nášho organizmu, ovplyvňuje nás tak na fyzickej, psychickej, ako aj emocionálnej úrovni.

„Aby sme pochopili prečo to tak je, v skratke to vysvetlím. Celý vesmír, všetko v nás a okolo nás je v stave vibrácie. Tak, ako sa zvuk šíri vo forme vibrácií, tak vibruje každý orgán, každá bunka, kosť, tkanivo, telesná tekutina nášho tela, ako aj elektromagnetické pole okolo tela. Sú to milióny vibrujúcich buniek, ktoré navzájom komunikujú a zabezpečujú kľúčové funkcie v našom tele i mimo neho. Ak jednotlivé časti tela nerezonujú navzájom alebo v súlade s okolitým prostredím, dochádza k disharmónii. Tá vedie k narušeniu zdravia a rozvoju ochorenia. Zvuk je nositeľom energie, cez telesné tekutiny (naše telo je zo 65-75% voda) sa dostáva až na bunkové membrány a unaveným, poškodeným či chorým bunkám odovzdáva energiu potrebnú na regeneráciu. Pri liečení zvukom rôzne časti tela doslova priťahujú zvuky takej frekvencie, akú potrebujú na vyladenie tej svojej, narušenej,“ vysvetľuje Zuzana Rajčániová.

Pokiaľ ide o konkrétne ťažkosti, pri ktorých môže hudba pomôcť, početné výskumy v zahraničí poukazujú na jej pozitívny efekt pri rôznych psychických a psychiatrických diagnózach – úzkosti, strachu, depresii i nadmernom strese. Dobré výsledky sú dosiahnuté s využívaním hudby pri poruchách učenia a sústredenia, vývinových vadách, autizme, demenciách, ale aj v rehabilitácii po úrazoch, prípadne iných traumách.

Pri vnímaní hudby produkuje telo endogénne opiáty, ktoré pomáhajú redukovať bolesť, má tak miesto v postupoch manažmentu bolesti. Hudbou sa dá ovplyvňovať počet krviniek a kmeňových buniek, čo prináša nový rozmer a perspektívy pre bunkovú terapiu.

Od predčasniatok až po paliatívnu starostlivosť

Hudba sa tiež využíva v starostlivosti o predčasne narodené deti, u ktorých urýchľuje proces dozrievania centrálneho nervového systému. U onkologických pacientov zas pomáha zvládať psycho-emocionálny stres a svoje miesto má aj v paliatívnej starostlivosti a u pacientov v bdelej kóme.

Čo je dôležité, hudba môže pomôcť aj v situáciách, na ktoré je súčasná medicína prikrátka. Takúto skupinu značia napríklad aj deti, či dospelí s viacnásobným postihnutím alebo špeciálnymi potrebami, ktorých príčinou býva v mnohých prípadoch zriedkavá diagnóza. Diagnostika takýchto chorôb býva zdĺhavá a väčšina, až 95% týchto chorôb je neliečiteľná. Celé rodiny trpia závažnosťou situácie. V takýchto prípadoch je hudba a muzikoterapia cestou k nadobudnutiu harmónie, optimálneho rytmu života, stavu vyrovnanosti a radostného prežívania, ktoré umožňujú človeku viesť plnohodnotný a zmysluplný život v rovnováhe.

Hudobné nástroje v muzikoterapii

Paleta hudobných nástrojov prospešných aj v muzikoterapii je ozaj široká. Využívajú sa nielen klasické hudobné nástroje, ale rovnako množstvo nástrojov z východných kultúr, ktoré majú iné ladenia a frekvencie pôsobiace harmonizujúco na náš centrálny nervový systém. „U nás v K centre máme pomerne veľkú zbierku nástrojov. Budovali sme ju roky, pomaly a postupne. Pritom sme sa naučili, že aj s málom sa dá urobiť veľa, že to nie je o množstve, ale o spôsobe práce, kreativite, využívaní všetkého, čo vám daný nástroj ponúka.“ Zuzana Rajčániová ešte dopĺňa: „Je tu jedna podstatná vec, ktorú sme si uvedomili – tri najdôležitejšie terapeutické nástroje, ktoré sú bázou akejkoľvek práce, máme predsa všetci a vždy so sebou –telo, ruky a hlas. S týmto repertoárom dokážeme veľa – upokojiť, ukotviť, komunikovať, podporiť, vytvoriť pocit istoty a bezpečia.“

Muzikoterapia na Slovensku

Na Slovensku situácia nie je optimálna. Muzikoterapia nemá jednoznačné ukotvenie, či už v systéme vysokoškolského štúdia alebo následne v praxi. Predmet muzikoterapia je síce súčasťou štúdia v rámci pedagogických disciplín, ale nie je to postačujúce. Chýba zastrešujúca organizácia, ktorá by združovala odborníkov v tejto oblasti a profesne ju vymedzovala. Máme veľa šikovných ľudí, ktorí sa hudbe a jej liečivému pôsobeniu venujú, no systémovo to treba dotiahnuť.

Zdroj informácií: Terapeutka Zuzana Rajčániová

Zdroj foto: K centrum Bratislava, www.kcentrum.sk