Hudba na ceste k vám

S hudobnými relaxáciami, či zážitkovými sebaskúsenostnými hudobno-pohybovými workshopmi vieme prísť za Vami.

– do škôlok a škôl

– do firiem, na team-buildingy

– do nemocníc

– do domov seniorov

– do centier pre deti a rodinu

 

Lebo hudba zbližuje a pomáha prekonávať prekážky…

 

Lebo hudba harmonizuje a mobilizuje sily s cieľom lepšieho zvládania stresu…

 

Lebo hudba uvoľňuje napätie a navodzuje pocit istoty, bezpečia a prijatia…

 

Lebo hudba sprostredkúva jedinečný relaxačný zážitok ako prevenciu preťaženia a vyhorenia a pre lepší výkon v práci…

 

Lebo cez hudobno-pohybové hry a zážitkové aktivity sa posiľňuje empatia, komunikácia, spolupráca a socializácia v kolektíve či už medzi deťmi alebo dospelými…

 

Lebo hudba zmierňuje bolesť…

 

Lebo podporuje pamäťové a kognitívne funkcie…

 

Lebo hudba aktivizuje a motivuje k pohybu…

 

Lebo hudba lieči telo aj dušu…