Keď inakosť nie je príťažou

Každé dieťa je iné, jedinečné a jeho vývin špecifický. Niekedy prebieha bez problémov, niekedy sa objavujú drobné „kozmetické nedostatky“, sú ale aj situácie, kedy je život dieťaťa od počiatku komplikovaný závažnými zásahmi do jeho plynulého priebehu. Každé dieťa však má právo na plnohodnotný rozvoj. A aj keď je v určitej oblasti obmedzené, ak mu jeho okolie podá pomocnú ruku a vytvorí preňho optimálne prostredie a podmienky, rozvíjať sa môže. Rovnako aj každý rodič má právo prežívať intenzívne pocity rodičovskej pýchy a radosti z napredovania svojej ratolesti.

 

Naším cieľom je pomôcť všetkým deťom maximálne rozvinúť ich potenciál a podporiť ich celkový rozvoj vo všetkých oblastiach prostredníctvom starostlivosti „šitej na mieru“ ich možnostiam a potrebám, ale s ohľadom na ich obmedzenia. Stojí predsa za to, aby viac detí a rodičov malo možnosť vzájomne sa tešiť zo života.

 

V rámci nášho prístupu k deťom so špeciálnymi potrebami kombinujeme vedomosti a skúsenosti z viacerých intervenčných prístupov a konceptov –  muzikoterapia, Bazálna stimulácia ®, Handle ®, Senzorická integrácia ®, Snoezelen, terapia hrou, arteterapia a viacerých ďalších.

 

Chceme dokázať, že aj “iné” deti toho veľa zvládnu a dokážu, len na svojej ceste potrebujú pomoc a podporu.