Kto sme

Náš tím

Mgr. Zuzana Rajčániová

Riaditeľka, terapeut

Zuzka študovala na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave odbor klinická logopédia. Už počas štúdia pracovala ako dobrovoľníčka, neskôr ako vychovávateľ – špeciálny pedagóg v ZŠ pri DFNsP v Bratislave na oddelení detskej onkológie. Po skončení štúdií pôsobila ako logopéd v Rehabilitačnom centre Harmony a v Alma centre pre zdravý vývin...

ČÍTAJ VIAC...

Mgr. Juliana Šaffová

ŠPECIÁLNY PEDAGÓG

Julka absolvovala špecializačné štúdium špeciálnej pedagogiky so zameraním na logopédiu a surdopédiu v Levoči.
Vyštudovala odbor Sociálna práca na VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave.
Ako absolvent praxovala vo viacerých zariadeniach poskytujúcich sociálne služby a ako dobrovoľník pracovala v detskom domove...

ČÍTAJ VIAC...