Metamorfná technika

Metamorfná technika (MT) je veľmi jednoduchá, jemná a trvale účinkujúca metóda harmonizujúca energetický systém človeka cez uvoľňovanie energetických blokov na všetkých úrovniach. Odstránením blokov z energetického systému človeka sa zmení jeho osobné vnímanie reality, jeho postoje, a tým jeho život.

 

Metamorfná technika privádza človeka do jeho plného potenciálu na všetkých úrovniach, zlepšuje telesné zdravie, prísun vnútornej sily, radosti a psychickej a emocionálnej vyrovnanosti, čím umožňuje naplno využiť svoj talent a tvorivosť. Ide o ucelený holistický systém k vedomému prežívaniu života.

 

Energetické bloky predstavujú zablokovanú vitálnu energiu, ktorá nemôže volne prúdiť energetickým kanálom pozdĺž chrbtice. Vznikajú pôsobením stresu a strachov plodu a maminky v priebehu prenatálneho vývinu, kedy sa vytvára základná štruktúra človeka a fixujú sa v pamäti koreňových nervov po dĺžke chrbtice. Môžu sa prejavovať vo forme psychických, emocionálnych a fyzických ťažkostí, citovej nerovnováhy, rôznych stresov a porúch správania. Môžu nevedome, ale silne ovplyvňovať zdravie človeka a obmedzovať jeho postoje, prirodzenú vnútornú harmóniu a kvalitu životnej energie.

 

Metamorfná technika sa aplikuje na reflexných zónach chrbtice na chodidle, dlani a hlave, kde je zachytená celá časová perióda prenatálneho vývinu od počatia po narodenie. Aplikácia MT je príjemná a uvoľňujúca. Realizuje sa prostredníctvom jemných láskyplných dotykov v hlbokom uvoľnení pri relaxačnom odpočinku.

 

 

Aplikácia MT je podporou:

 

– v procese premeny postojov, presvedčení a charakteru

– pri rekonvalescencii a pooperačných stavoch

– v náročných životných situáciách (choroba, rozvod, sťahovanie, nová práca, úmrtie blízkej osoby…)

– v situáciách súvisiacich s akýmkoľvek prechodom (detstvo, dospievanie, tehotenstvo, menopauza, andropauza…)

– pre tehotné mamičky a zdravý vývin ich bábätiek