Mgr. Juliana Šaffová

Špeciálny pedagóg

 

Julka absolvovala špecializačné štúdium špeciálnej pedagogiky so zameraním na logopédiu a surdopédiu v Levoči.

Vyštudovala odbor Sociálna práca na VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave.

Ako absolvent praxovala vo viacerých zariadeniach poskytujúcich sociálne služby a ako dobrovoľník pracovala v detskom domove.

Množstvo pedagogických skúseností získala počas práce v materskej škole v Bratislave.

Snaha pristupovať k deťom s rešpektom k ich individuálnym potrebám ju priviedla k samoštúdiu a absolvovaniu viacerých kurzov, seminárov a školení.

Od roku 2012 absolvovala:

 • Bazálna stimulácia ® – základný, nadstavbový a prehlbujúci kurz
 • Snoezelen – základný, metodický, rozširujúci a špecializačný kurz
 • Handle ® – úvod a základy
 • Základy stimulácie zraku
 • Aromaterapia
 • Kinestetická mobilizácia
 • Senzorická integrácia ® – intro
 • VOKS
 • Podpora rozvoja komunikácie detí s ťažkým viacnásobným postihnutím
 • Arteterapia pre ľudí s MP
 • Muzikoterapia
 • Tibetian Singing Bowls Massage
 • Baby Massage – masáž detí a kojencov
 • Základy metamorfnej techniky – moduly I. – Základy teórie a praxe, modul II. – Uvedomenie. Čo sa deje v prenatále.

Rada sa vzdeláva a učí novým veciam. Zaujíma ju psychológia, neuroveda, neuropsychológia. Dobrým relaxom je pre ňu pobyt v prírode, čítanie (autobiografia, cestopisy, odborná literatúra).