Mgr. Kristína Styková

Psychológ

 

Kristínka vyštudovala odbor psychológia na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre.

Jej kroky po skončení štúdia prirodzene rovno smerovali k práci s deťmi, s ktorými trávila čas už počas štúdia v rôznych neziskových organizáciách ako dobrovoľník. Prostredníctvom práce v detskom domove sa niekoľko rokov stretávala a pracovala s deťmi s rôznymi traumami a poruchami a venovala sa psychologickému poradenstvu pre kolegov, profesionálnych rodičov či pestúnov. Následne sa venovala pestúnskym a náhradným rodinám, kde cítila veľký priestor a potrebu po ich sprevádzaní pri ťažkostiach, ktoré so “svojimi” deťmi v rodinách dennodenne mali a prekonávali.

Na základe dlhodobého psychoterapeutického výcviku mohla kvalitnejšie a efektívnejšie pracovať aj s dospelými klientmi.

V ďalšom pôsobení zamerala svoju pozornosť na špecifickú bublinku práce s deťmi s rôznymi diagnózami, ktoré ju svojou bezprostrednosťou, všetkým deťom vlastnou:), úplne dostali, a tak je dnes v K centre :).

Absolvovala kurzy:

  • Bazálna stimulácia ® – základný kurz
  • Efektívny pomáhajúci rozhovor – intervenčné stratégie v poradenskej práci s jednotlivcom.
  • Rozvíjanie kompetencií v oblasti poradenstva pri práci s klientom z dysfunkčnej rodiny.
  • Dieťa ako výzva – odborný seminár
  • Program podpory náhradnej rodiny – špecifiká dieťaťa v náhradnej rodine.
  • Poradenstvo a psychoterapia zameraná na klienta – dlhodobý psychoterapeutický výcvik PCA- Person Centered Approach

 

Voľný čas, ktorý si rada dopraje, využíva úplne opačne ako ten pracovný- popri práci “hlavou” miluje presne ten opak- hlavu cez voľno vypnúť, ideálne túlaním sa po horách, kopcoch či skalách, naháňaním lopty pod deravými košmi, alebo strácaním sa pod vodou- plávaním.