Mgr. Marián Gliganič PhD.

Muzikoterapeut

 

Majo vyštudoval filozofickú fakultu UK.

Absolvoval kurzy:

  • Muzikoterapia – dlhodobý výcvik
  • HANDLE koncept ® – úvod a základy
  • Bazálna stimulácia ® – základný a nadstavbový kurz
  • LifeWings method – Lifecoach
  • Supervízor v pomáhajúcich profesiách (vo výcviku)

Vo svojej práci ako terapeutický nástroj primárne využíva  hudbu, ktorá je v jeho živote prítomná od mala.  Hrá na viacerých hudobných nástrojoch ako je klavír, organ, harmónium, píšťaly, tampura, sansula, gongy, etnické bubny a ďalšie nástroje z  rôznych kútov sveta. Okrem   muzikoterapie sa venuje hudobnej improvizácii a doprevádza iných umelcov. Realizuje muzikoterapeutické a relaxačné koncerty.

Hudba preňho znamená život, pohyb, dych, rytmus, tlkot srdca, no najmä cestu k najskrytejším miestam duše.