Mgr. Zuzana Rajčániová

Riaditeľka, terapeut

 

Zuzka študovala na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave odbor klinická logopédia. Už počas štúdia pracovala ako dobrovoľníčka, neskôr ako vychovávateľ – špeciálny pedagóg v ZŠ pri DFNsP v Bratislave na oddelení detskej onkológie. Po skončení štúdií pôsobila ako logopéd v Rehabilitačnom centre Harmony a v Alma centre pre zdravý vývin.

Po materskej dovolenke ukončila svoju prácu logopéda a ďalej sa vzdelávala s cieľom sústrediť sa na cieľovú skupinu detí so špeciálnymi potrebami v zmysle ich komplexného rozvoja.

Od roku 2012 absolvovala viaceré kurzy:

 • Bazálna stimulácia ® – základný, nadstavbový a prehlbujúci kurz
 • Snoezelen – základný, metodický, rozširujúci a špecializačný kurz
 • Muzikoterapia – praktický kurz, systémická MT, celostný prístup v MT I. a II., dlhodobý MT výcvik
 • Handle ® – úvod a základy
 • BabySoma ® – vývin pohybu v prvom roku života – východisko neskoršieho vnímania a učenia
 • Aromaterapia a holistická aromaterapeutická masáž
 • Senzorická integrácia ® – intro
 • Základy stimulácie zraku
 • JIAS – individualizovaná auditívna stimulácia
 • INPP – školský program
 • EEG Biofeedback I., II. stupeň a tréning alfa
 • Skríning porúch autistického spektra u detí raného veku
 • Podpora rozvoja komunikácie detí s ťažkým viacnásobným postihnutím
 • Tibetian Singing Bowls Massage
 • Baby Massage – masáž detí a kojencov
 • Základy metamorfnej techniky – moduly I. – Základy teórie a praxe, modul II. – Uvedomenie. Čo sa deje v prenatále.

 

Učarovala jej hudba, ktorú rada počúva, učí sa hrať na nové nástroje a stále si rozširuje vedomosti o jej vplyve a pôsobení. Rada skúma tajomstvá a zákonitosti fungovania ľudského mozgu. Najlepším odreagovaním a dobitím baterok je pre ňu príroda a pobyt v horách. V rámci oddychu vždy siahne po dobrej knihe.