Moje spokojné dieťa

Na začiatku všetkého je človek alebo skôr, na začiatku všetkého je dieťa. Je ako čistá, nepopísaná stránka. Postupne spoznáva svet, ktorý sa preňho stáva čoraz zaujímavejší a zrozumiteľnejší. Hoci cesta odhaľovania zákonitostí okolitého prostredia nie je priamočiara, dieťa je majstrom v objavovaní a súčasne je rodenou učiacou sa bytosťou. Cvičí, kým niečo nepochopí a neovládne to. Jeho vývin je výsledkom vzájomného pôsobenia vrodených schopností a výchovných vplyvov.

 

V dnešnom príliš sofistikovanom a pretechnizovanom svete s vysokými očakávaniami a silným tlakom na výkon a okamžité uspokojenie potrieb sa čoraz častejšie stretávame s nadmernou stimuláciou nervového systému detí, čoho dôsledkom je vznik disharmónie celého systému a postupné nabaľovanie ťažkostí a odchýlok v oblasti emocionálneho, psychického aj fyzického zdravia.

 

Naším cieľom je deti stíšiť, skľudniť a ukotviť, pomôcť im opätovne nastoliť v systéme rovnováhu a harmóniu. Prostredníctvom hry, zvuku, hudby, rytmu, dotyku a pohybu ich naučiť efektívne relaxovať, objavovať a nachádzať vlastné zdroje, vnímať seba a svoje potreby zoči voči potrebám druhých, vytvárať zmysluplné interakcie a bohaté vzťahy, efektívne komunikovať a tešiť sa zo života.