Naše motýliky

Občianske združenie, ktoré vzniklo, aby deti so špeciálnymi potrebami a ich rodiny neboli vo svojom boji sami. V spolupráci s Naše motýliky realizujeme veľa projektov a zdieľame tiež spoločné priestory.
www.nasemotyliky.sk