Raná starosltivosť

Vzhľadom na prienik v cieľovej skupine, zameraní a cieľoch spolupracujeme s neziskovou organizáciou Raná starostlivosť.
www.ranastarostlivost.sk