S bábätkom v rovnováhe

S príchodom bábätka na svet vstúpi do života celej rodiny mnoho radosti. Akoby vyšlo slnko, akoby až v tom momente život dostal skutočný zmysel.

 

Každodenný život s bábätkom môže priniesť aj určité neistoty, otázky… Je to úplne prirodzené a je to v poriadku. Kľúčom je nezačať o sebe pochybovať a nenechať sa vyviesť z rovnováhy, lebo bábätko je ako zrkadlo svojich rodičov, všetko vníma a cíti. Nie je hanbou obrátiť sa na niekoho, kto pomôže zorientovať sa, odpovie na otázky, upokojí a podporí.

 

Naším cieľom je poskytnúť rodičom bábätiek odborné vedenie podporujúce bonding a posilňujúce ich rodičovské kompetencie, podporiť ich pri vytváraní optimálne podnetného prostredia a prístupu k dieťatku, sprevádzať ich procesom stimulácie rovnomerného vývinu dieťatka prostredníctvom správnej manipulácie, dotyku, masáží, hlasu, hudby, aromaterapie, na dieťa orientovanej komunikácie. Rodičia si môžu osvojiť zručnosti a techniky, ktoré potom prirodzeným spôsobom zakomponujú do každodenných aktivít so svojím bábätkom tak, aby primerane podporili vývin jeho nervového systému s následným pozitívnym dopadom na všetky vývinové oblasti. Naučia sa Baby masáž, podporíme ich pri využívaní hlasu a spevu, ukážeme im, ako môžu veľmi efektívne pomocou hudby a dotyku obohatiť život seba, svojho bábätka a vzájomný vzťah.

 

Vieme prísť aj do domáceho prostredia.