Slovenská aliancia zriedkavých chorôb

Vzhľadom na početnú rovnakú cieľovú skupinu spolupracujeme so Slovenskou alianciou zriedkavých chorôb v zmysle zdieľania informácií, spoločných aktivít a projektov a vzájomnej podpory.
www.sazch.sk