Učenie, ktoré obohacuje

Každodenná prax nám ukazuje, akým silným a efektívnym nástrojom hudba je a že v rukách skúseného terapeuta naozaj lieči. Tiež však dennodenne vnímame, že muzikoterapia je veľkou neznámou a mnohí ľudia, či už laici alebo odborníci z rôznych profesií nevedia, čo si pod týmto pojmom majú predstaviť.

 

Chceme ľuďom ukázať, čo to muzikoterapia je, aký je jej význam a úloha v procese sprevádzania klientov celým spektrom ťažkostí.

 

Chceme vysvetliť:

– ako zvuk a hudba pôsobia na náš organizmus na telesnej, psychickej a emocionálnej úrovni, aj ako ich môžeme aktívne využívať v procese terapeutickej práce pri rôznych diagnózach

– aké sú pri práci so zvukom a hudbou kontaindikácie

– ako funguje vibro-akustická terapia

– ako je možné muzikoterapiu efektívne prepájať s inými intervenčnými prístupmi a expresívnymi terapiami v rámci holistického prístupu k človeku

– aké sú špecifiká muzikoterapie pri práci s deťmi, s dospelými, so seniormi, s ľuďmi so špeciálnymi potrebami

– ako prebieha a čo sa deje pri hudobnej relaxácii

 

Naším cieľom je poskytnúť ľuďom relevantné a odborné vzájomne poprepájané informácie a ukotviť ich v množstve zážitkových sebaskúsenostných aktivít. Chceme, aby ľuďia rozumeli procesu liečivého pôsobenia zvuku a hudby a aby získali náhľad na aktívnu prácu s hudbou, ktorá je v správnych rukách a pri správnom použití veľmi silným a efektívnym terapeutickým nástrojom. Chceme ľudí povzbudiť a podporiť v ceste s hudbou za objavovaním jej liečivého potenciálu.

 

Či už kurzy v menších skupinkách priamo u nás alebo prídeme, kam nás zavoláte.